Segles XVI-XVIII a Montserrat: manuscrits de botànica i aplicacions mèdiques

Ms. Santiago de Compostela_01.png

Tomás Rajadell: Historia de Monserrat. Sumario de las villas, lugares quadras... que el Monasterio de Ntra. Señora de Monserrat tiene y possee en el Principado de Cataluña....- [ca 1630].- Manuscrito 597  USC.

Altres manuscrits relacionats amb l'Abadia de Montserrat

Hi ha documentada, ja al segle XVI, una apotecaria i especieria al monestir de Montserrat  que s’adreçava tant als monjos com als pelegrins que pujaven sovint a la muntanya i que tenia un doble accés públic i privat.

Tenim constància d’un inventari manuscrit, amb un llistat de productes de la botica del monestir de l’any 1589, entre el qual se citen píndoles, ungüents, xarops, olis, i espècies com  nou moscada, pebre, canyella, clau, gingebre, pebre, encens, malagueta, safrà, sucre, alguns dels quals arribaven com a almoina habitual del rei de Portugal.

Segles XVI-XVIII a Montserrat: manuscrits de botànica i aplicacions mèdiques